BASISNORMEN EN HYGIENE TER PREVENTIE VAN HET COVID-19

Details van de normen die vervuld en gerespecteerd moeten worden  door de klanten die in de appartementen van Les Dunes Suites logeren in deze tijden van het Covid-19.

De klanten die in Les Dunes Suites verblijven moeten de volgende samenlevingsnormen respecteren voor het gebruik van onze infrastructuur ter preventie van besmetting met Covid-19.

Basisnormen van hygiene.

 1. Vaak handen wassen en ontsmetten met hidroalcoholische gel, vooral in de gemeenschappelijke zones.
 2. In geval van niezen of hoesten de binnenkant van de elleboog gebruiken om mond en neus te bedekken of een papieren zakdoek gebruiken, daarna handen wassen.
 3. Vermijd  zoveel mogelijk neus, ogen of mond aan te raken in de gemeenschappelijke zones.

 

Sociale normen Covid-19.

Respecteer de sociale afstand met andere personen die geen familie of niet aanverwant zijn.

 1. Vermijd  fysiek contact zoals handenschudden, omarmen, kussen…
 2. Respecteer de gewettigde  capaciteit in de gemeenschappelijke ruimten, vooral in de lift, het salon ….
 3. Respecteer de aangegeven tijden om de capaciteit te kunnen controleren
 4. Respecteer de afstand tussen personen in de ontmoetingsplaatsen zoals receptie, cafetaria, bar , restaurant …
 5. Blijf niet in het appartement tijdens reparaties, schoonmaak, wissel van beddegoed….

 

Normen bij mogelijke besmetting van Covid-19

Bij het optreden van mogelijke  Covid-19- symptomen zoals hoest, koorts, moeilijk ademen, verlies van reuk en/of smaak:

 1. Isoleer uzelf en uw huisgenoten.
 2. Waarschuw onmiddellijk de receptie per telefoon.
 3. Houdt uzelf ter beschikking van de gezondheidsdiensten voor de opvolging van uw toestand in geval van mogelijke ziekte.

 

Conclusie

Indien de gasten een van de hierboven genoemde maatregelen niet naleven heeft Les Dunes Suites het recht om het contract onmiddelijk te beëindigen.

Resolutie 11 mei 2020 van de directeur voor toerisme in verband met de openening van lokalen en toeristische diensten in de Comunidad Valenciana.