96 680 44 03 – 96 680 61 18 – 96 680 41 10 info@lesdunessuitesbenidorm.com

Juridische kennisgevingen

 

Deze wettelijke kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de toegankelijke website op de URL https://www.lesdunessuituitesbenidorm.com (hierna de website), die Inmobiliaria Les Dunes S.L. beschikbaar stellen aan internetgebruikers Het gebruik van de website impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen in deze juridische kennisgeving. Daarom moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving aandachtig lezen in elk van de gelegenheden waarin hij de website wil gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website of als gevolg van een wetswijziging , jurisprudentieel of in de zakelijke praktijk.

1.- TITEL VAN DE WEBSITE.

Razón Social de la Empresa: Inmobiliaria Les Dunes S.L.
Nombre del titular: Inmobiliaria Les Dunes S.L.
Domicilio social: Avda. Madrid, 10
Población: Benidorm
Provincia: Alicante
C.P.: 03503
C.I.F./D.N.I.: B03341757
Teléfono de contacto: 966804403
Correo electrónico: info@lesdunessuites.com
Datos registrales:

2.- VOORWERP.

De website biedt zijn gebruikers toegang tot informatie en diensten aangeboden door Inmobiliaria Les Dunes S.L. voor die mensen of organisaties die in hen geïnteresseerd zijn.

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET WEB.

3.1.- Gratis toegang tot en gebruik van het internet De toegang tot de website is gratis voor gebruikers van de website.
3.2.- Gebruikersregistratie.Voor algemene toegang en gebruik van de website is geen voorafgaande aanmelding vereist of registratie van de gebruikers ervan.

4.- INHOUD VAN DE WEB.

De taal die de eigenaar op internet gebruikt, is Spaans. Onroerend goed Les Dunes S.L. is niet verantwoordelijk voor het begrijpen of het begrijpen van de taal van het web door de gebruiker of hun consecuencias.Inmobiliaria Les Dunes S.L. U kunt de inhoud te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en te verwijderen en te veranderen ze in de website en hoe u ze opent, zonder rechtvaardiging en vrij, niet het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen die ze kunnen veroorzaken aan de usuarios.Se verbiedt het gebruik van web content te bevorderen, te werven of adverteren of geheime informatie of derden zonder toestemming van Inmobiliaria Les Dunes SL, stuur reclame of informatie met behulp van voor deze dienst of informatie beschikbaar wordt gesteld gebruikers, ongeacht of het gebruik is gratis of No.l links of hyperlinks dat derden op te nemen op hun websites, die gericht zijn op deze website zal zijn voor de opening van de volledige website, kan niet uitdrukken, direct of indirect, aanwijzingen vals, onjuist of misleidend zijn, of het plegen van oneerlijke of illegale acties tegen Inmobiliaria Les Dunes SL

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot het internet als het niet-overwogen gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het uitvoert. Onroerend goed Les Dunes S.L. is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, schade of letsel die kunnen voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. Onroerend goed Les Dunes S.L. is niet verantwoordelijk voor de veiligheid fouten die zich kunnen voordoen of voor schade veroorzaakt aan computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen als gevolg van: – de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker die wordt gebruikt om verbinding te maken met services en web content, – een storing in de browser – en / of het gebruik van verouderde versies van mismo.Inmobiliaria Les Dunes SL is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die zijn opgenomen in het web voor de opening van andere. Onroerend goed Les Dunes S.L. garandeert niet het nut van deze links, noch verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waarop de gebruiker toegang via deze links, noch de goede werking van deze webs.Inmobiliaria Les Dunes S.L. is niet aansprakelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die beschadigd raken of kunnen de systemen of computers van de gebruikers toegang krijgen tot uw website of andere websites die toegankelijk zijn via links op deze website beschadigen.

6.- GEBRUIK VAN DE COOKIES VAN DE TECHNOLOGIE.

De website maakt geen gebruik van cookies of een andere onzichtbare methode om informatie te verzamelen wanneer de gebruiker er doorheen navigeert, en te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy te respecteren. * INDIEN COOKIES GEBRUIKT WORDEN OVER EEN COMMUNICATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES De website maakt gebruik van cookies, kunt u controleren ons Cookiebeleid, dat te allen tijde de vertrouwelijkheid en privacy van het zelfde respecteert.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Ze zijn eigendom van Inmobiliaria Les Dunes S.L., alle rechten van industriële en intellectuele eigendom van het internet, evenals de inhoud ervan. Elk gebruik van het internet of de inhoud ervan moet een uitsluitend bepaald karakter hebben. Het is uitsluitend voorbehouden aan ………., Elk ander gebruik dat de kopie, reproductie, distributie, transformatie, openbare communicatie of enige andere soortgelijke actie, van de gehele of een deel van de inhoud van het internet voorschrijft, voor wat geen gebruiker kan gebruiken om voer deze acties uit zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Inmobiliaria Les Dunes SL

8.- PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Onroerend goed Les Dunes S.L. garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van welke aard dan ook om ons te voorzien van onze klanten bedrijven volgens de bepalingen van de Wet 15/1999 van 13 december Bescherming Persoonsgegevens Personal.Todos Character worden verstrekt door ons klantenbedrijven naar Inmobiliaria Les Dunes SL of haar personeel, zal in een geautomatiseerd persoonsgegevens gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Inmobiliaria Les Dunes SL, van essentieel belang om de door de users.The data gevraagde diensten te verlenen worden opgenomen zullen worden behandeld in overeenstemming met de verordening inzake veiligheidsmaatregelen ( Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december), in die zin Inmobiliaria Les Dunes SL Het heeft de beschermingsniveaus wettelijk goedgekeurd vereist is en heeft de beschikking over alle technische maatregelen geïnstalleerd om het verlies, misbruik, wijzigingen, ongeautoriseerde toegang door derden te voorkomen. Wel moet de gebruiker zich ervan bewust dat de veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn. Als u het gepast acht uw persoonlijke gegevens over te dragen aan andere entiteiten, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de verstrekte gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de overnemer, zodat hun ondubbelzinnige toestemming wordt gegeven. naleving van de bepalingen van RGPD, kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet. Hiervoor moet u contact met ons opnemen via info@lesdunessuites.com

9.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Onroerend goed Les Dunes S.L. en gebruikers, die uitdrukkelijk afzien van enige andere jurisdictie die van toepassing kan zijn, leggen aan de rechtbanken en tribunalen van het huis van de gebruiker een geschil voor dat mogelijk voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker zijn woonplaats buiten Spanje heeft, Inmobiliaria Les Dunes S.L. en de gebruiker, voorlegging, uitdrukkelijk afzien van een andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Inmobiliaria Les Dunes S.L.