96 680 44 03 – 96 680 61 18 – 96 680 41 10 info@lesdunessuitesbenidorm.com

Algemene voorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Annulering

1. Bij annulering van de gast, zal het bedrijf het recht hebben om gerechtvaardige onkosten in rekening te brengen. Buiten deze onkosten, , als de gast geen aantoonbaar geval van overmacht kan overleggen, heeft het bedrijf ook het recht op de volgende compensaties:
a) 10% van uw aanbetaling wanneer deze gemeld wordt met meer dan 30 dagen voor aankomst.
b)50% van uw aanbetaling wanneer deze gemeld wordt tussen 30 en 7 dagen voor aankomst.
c)100% van uw aanbetaling wanneer deze gemeld wordt minder dan 7 dagen voor aankomst.

Het bedrag dat resulteert uit de toepassing van de bovenstaande percentages kan worden ingehouden op het door de klant betaalde voorschot. Indien van toepassing, mocht daar saldo voor zijn, kunnen er ook extra administratie kosten in rekening gebracht worden.

2. Wanneer het etablissement die de door hem bevestigde reservering niet bijwoont, heeft de gast de keuze tussen:
a) Een andere accommodatie van gelijke of superieure kenmerken en categorie bezetten.
b) Compensatie voor een bedrag gelijk aan het dubbele van het gemaakte voorschot.

Betaling

De gasten zijn verplicht om de prijs van de gefactureerde services op de afgesproken tijd en plaats te voldoen. Bij het ontbreken van een overeenkomst zal het duidelijk zijn dat de betaling moet plaatsvinden op locatie, en op het moment dat de factuur wordt aangeboden, onverminderd het feit dat de vooruitbetaling van de te verlenen diensten vereist kan zijn.