96 680 44 03 – 96 680 61 18 – 96 680 41 10 info@lesdunessuitesbenidorm.com

Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving
In overeenstemming met artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli, op diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSIC E), worden de identificatiegegevens van het bedrijf hieronder weergegeven.

Sociale naam:
Onroerend goed Les Dunes S.L.

Belastingidentificatienummer: B03341757. Commercieel register van Alicante, volume, boek, blad, registratie

Statutaire zetel: Avda Madrid, 10, 03503 Benidorm
966804403, 966805106, info@lesdunessuitesbenidorm.com

info@lesdunessuitesbenidorm.com

Voorwerp
Onroerend goed Les Dunes S.L. (“KLANT”) (Hierna de aanbieder), die verantwoordelijk is voor de website, stelt gebruikers het onderhavige document ter beschikking waarmee zij zich willen houden aan de verplichtingen die zijn uiteengezet in Wet 34/2002, over Diensten van de Vereniging van de Informatie en elektronische handel (LSSI-C E), evenals alle gebruikers van de website informeren over wat de gebruiksvoorwaarden van de website zijn.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de naleving en strikte naleving van de bepalingen hierin uiteengezet, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om vooraf te adviseren of de gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen. Dit wordt voldoende geacht met de publicatie op de website van de aanbieder.

 

Verantwoordelijkheid
De aanbieder is vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een derde partij.

De website van de aanbieder kan cookies (kleine informatiebestanden die de server verzendt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk van aard met als enig doel de latere verzending efficiënter te maken en te verdwijnen kort na het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk om door te verwijzen naar websites van derden. Omdat de geldschieter de inhoud geplaatst door derden op hun websites niet altijd kan controleren, is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. In elk geval verklaart de aanbieder dat deze zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van enige inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, moraliteit of openbare orde, door te gaan met de onmiddellijke terugtrekking van de omleiding naar de website, het informeren van de bevoegde autoriteiten de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de opgeslagen informatie en inhoud, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot forums, chat, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk in de website van de provider. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE, de provider ter beschikking stelt aan alle gebruikers, overheden en veiligheidsdiensten, en actief in de intrekking of het blokkeren van al die inhoud die van invloed kan zijn op nationale of internationale wetgeving, rechten van derden of moraliteit en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er enige inhoud op de website is die gevoelig zou kunnen zijn voor deze classificatie, dient u de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is beoordeeld en getest om goed te werken. In principe kan de correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. Echter, de provider niet uit te sluiten dat er bepaalde programmeerfouten, of dat gebeuren als gevolg van overmacht, natuurrampen, dwingen stakingen of soortgelijke omstandigheden het onmogelijk maken om toegang te krijgen tot de website.

Intellectuele en industriële eigendom
De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen zijn het eigendom van de aanbieder of, in voorkomend geval, een licentie of uitdrukkelijke machtiging door de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de regels van intellectuele en industriële eigendom, evenals geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in alle gevallen voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige schending van de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

Ontwerpen, logo’s, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die op de website verschijnen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking daartoe. In ieder geval, de geldschieter heeft de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder geeft derden geen uitdrukkelijke toestemming om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, in elk geval door te verwijzen naar de hoofdwebsite van de provider.

De aanbieder erkent de rechten van industriële en intellectuele eigendom ten gunste van de eigenaars ervan, en impliceert niet dat de naam of het uiterlijk op de website staat van het bestaan ​​van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder over hen, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de partij. ervan

Om enige opmerking te maken over mogelijke inbreuken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom, evenals op enige inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail info@lesdunessuitesbenidorm.com

 

Koekjes

Cookies zijn bestanden die via een webserver naar een browser worden gestuurd om een ​​aantal gebruikersactiviteiten op de website te registreren. De cookies die we installeren, onze zakelijke partners of andere partijen wanneer u deze website bezoekt, herkennen u persoonlijk niet als individu of beschadigen uw apparaat op enigerlei wijze; Alleen erkennen het apparaat dat je gebruikt, kunt u toegang tot een aantal belangrijke functies van de website, onderhouden veilige private delen van de website, vergeet niet uw voorkeuren aanpassen van de inhoud van een website, zodat deze relevanter is voor u en ons in staat stellen om te tellen van bezoeken die we ontvangen op elke pagina en doen anonieme statistische analyse om onze service te verbeteren.

Hier vindt u informeren wij van het type dat we op dit moment gebruik van cookies op onze website: Google Analytics.Para in- / cookies uitschakelen hebben om het te doen via uw browser. U kunt het instellen om op het scherm van de ontvangst van cookies te worden gewaarschuwd en ze afzonderlijk of niet te accepteren en om standaard de installatie ervan op uw harde schijf te voorkomen. In het geval dat uw browser standaard geen cookies accepteert, kan uw ervaring op de website beperkt zijn (het kan bijvoorbeeld zijn dat u een aankoop niet naar behoren kunt uitvoeren).

Bescherming van persoonlijke gegevens

De geldschieter is diep zet zich in voor de naleving van de Spaanse wetgeving de bescherming van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 EUROPESE EN DE RAAD van 27 april 2016 het parlement en zorgt voor volledige naleving van de vastgestelde verplichtingen .

De aanbieder biedt gebruikers een informatieve clausule die gebruikers informeert wanneer zij hun persoonlijke gegevens verstrekken.

Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld via https://www.lesdunessuitesbenidorm.com, is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het invullen van de formulieren met onjuiste, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie, die vooraf zijn geïnformeerd in een duidelijke en ondubbelzinnig, dat de verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden behandeld om u met betrekking tot onze producten en diensten op alle mogelijke manieren (post, e-mail of telefoon) reclame te sturen en u uit te nodigen voor door het bedrijf georganiseerde evenementen. De verstrekte gegevens worden bewaard totdat u de stopzetting van de activiteit aanvraagt. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting is. U hebt het recht om een ​​bevestiging te krijgen of u bij Inmobiliaria Les Dunes S.L. We behandelen uw persoonlijke gegevens zodat u het recht hebt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, de onjuiste gegevens te corrigeren of de verwijdering ervan aan te vragen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die zijn verzameld ”

“KLANT” zal uw e-mail opnemen voor de realisatie van segmentaties of persoonlijke profielen. We zullen u ook informatie sturen via de e-mail die u ons hebt aangegeven.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen met de vermelding “informatie over toestemming tot intrekking” naar de e-mail: info@lesdunessuitesbenidorm.com.

De gebruiker en de houder van persoonlijke gegevens kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door te schrijven naar:

Inmobiliaria Les Dunes S.L.Ref. Protección de Datos
Avda. Madrid, 10, 03503 Benidorm
966804403, 966805106, info@lesdunessuitesbenidorm.com

Inclusief in het schriftelijke bewijs van de identiteit van de indiener.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop “KLANT” de gegevens van zijn gebruikers gebruikt, kunt u schrijven naar het e-mailadres: info@lesdunessuitesbenidorm.com.

Resoluties

Voor de oplossing van alle geschillen of kwesties met betrekking tot deze website of de daarin ontwikkelde activiteiten, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die de partijen uitdrukkelijk voorleggen, die bevoegd is om alle geschillen die zich voordoen op te lossen of gerelateerd aan hun gebruik van de rechtbanken en tribunalen van Benidorm.

Copyright © 2018 – Inmobiliaria Les Dunes S.L.

Alle auteursrechten zijn voorbehouden door internationale intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Het is uitdrukkelijk verboden om geheel of gedeeltelijk te kopiëren, reproduceren of verspreiden, op welke manier dan ook, zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Inmobiliaria Les Dunes S.L.